Sao chép

  Giới thiệu  |  Sao chép  |   Hướng dẫn   |  Tham khảo

 

KTVN phiên bản 10.8 & DN.8 áp dụng cho các chế độ nghiệp vụ sau :

   Chế độ kế toán : Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

   Hình thức sổ sách bao gồm : Chứng từ ghi sổ (CTGS) và Nhật Ký Chung

   Phương pháp tính giá xuất kho : Bình quân gia quyền (theo tháng hoặc theo ngày)

Xem các nội dung liên quan và tải về :

   Tải tập tin cài đặt phiên bản hiện hành 10.8 & DN.8   (Xem nội dung cập nhật ...)

   Tải tập tin cài đặt phiên bản cũ 909+ ; 10.5 & DN.5 ; 10.7 & DN.7

   Bảng giá với khách hàng mua mới, mua thêm

   Bảng giá & hướng dẫn nâng cấp từ phiên bản 10.0-10.5 & DN.1-DN.5

- Nếu bạn đang dùng các phiên bản 10.6 & DN.6, 10.7 & DN.7 thì vẫn nâng cấp Tự do & Miễn phí : 10.6, 10.7 lên 10.8 ; DN.6, DN.7 lên DN.8. Các bước thực hiện như sau : bấm xem

- Nếu bạn đang dùng các phiên bản 10.8 & DN.8 của đợt cập nhật cũ hơn thì chỉ cần tải bản mới về chạy cài đặt đè lên là xong.

Công cụ khác  :

  Tải công cụ kiểm tra tốc độ và giám sát kết nối mạng LAN, dễ dùng cho mọi trình độ người dùng

  Tải bộ gõ tiếng Việt Unikey40RC2.zip dùng chung trong máy, không chiếm quyền với bộ gõ riêng của ứng dụng khác

 Tải công cụ view (kiểu teamview) nhỏ gọn miễn phí : tải file nén về và giải nén bằng mật khẩu 123456

 

 

http://www.ktvn.com.vn