Sao chép

  Giới thiệu  |  Sao chép  |   Hướng dẫn   |  Tham khảo

 

Tải tập tin cài đặt KTVN và các tài liệu :

   Tải phiên bản hiện hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC & 133/2016/TT-BTC : 10.8 & DN.8   (Bấm xem nội dung cập nhật ...)

   Bảng giá với khách hàng mua mới, mua thêm

   Tải các phiên bản cũ theo các chế độ kế toán cũ : 909+ ; 10.5 & DN.5 ; 10.7 & DN.7 ... (dùng cho khách hàng cũ)

   Bảng giá & hướng dẫn nâng cấp từ phiên bản 10.0,...,10.5  và  DN.1,...,DN.5 (dùng cho khách hàng cũ)

- Nếu bạn đang dùng các phiên bản 10.6 & DN.6, 10.7 & DN.7 thì vẫn nâng cấp Tự do & Miễn phí : 10.6, 10.7 lên 10.8 ; DN.6, DN.7 lên DN.8. Các bước thực hiện như sau : bấm xem

- Nếu bạn đang dùng các phiên bản 10.8 & DN.8 của đợt cập nhật cũ hơn thì chỉ cần tải bản mới về chạy cài đặt đè lên là xong.

- Nếu bạn mới biết KTVN thì có thể tải về dùng thử nghiệm, đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết các vấn đề liên quan.

Công cụ khác  :

  Tải công cụ kiểm tra tốc độ và giám sát kết nối mạng LAN, dễ dùng cho mọi trình độ người dùng

  Tải bộ gõ tiếng Việt Unikey40RC2.zip dùng chung trong máy, không chiếm quyền với bộ gõ riêng của ứng dụng khác

 Tải công cụ view (kiểu teamview) nhỏ gọn miễn phí : tải file nén về và giải nén bằng mật khẩu 123456

 

 

http://www.ktvn.com.vn