Phiên bản cũ

  Giới thiệu  |  Sao chép  |   Hướng dẫn   |  Tham khảo

 

Phiên bản 10.7 & DN.7 (TT 200/2014/TT-BTC  và QĐ 48/2006/QĐ-BTC) :

Tải tập tin cài đặt : CaidatKTVN-13-10-2016_107 & DN7.ZIP 

Phiên bản này có vài sửa lỗi so với bản 10.7 & DN.7 cập nhật tháng 5/2016. Sử dụng chung mã bản quyền với phiên bản 10.6 & DN.6, 10.8 & DN.8

Phiên bản 10.5 & DN.5 (QĐ 15/2006/QD-BTC  và QĐ 48/2006/QĐ-BTC):

Nếu bạn đã mua bản quyền sử dụng phiên bản 10.x & DN.x cũ (10.0 , 10.1 , 10.2 , 10.3, 10.4 và  DN.1 , DN.2, DN.3, DN.4 ) thì vẫn được cập nhật tự do & miễn phí phiên bản này. Thực hiện cài đặt cập nhật theo 6 bước sau :

  1. Tải tập tin cài đặt về và chạy cài đặt đè lên (Chương trình cài đặt không xóa mất dữ liệu hiện có mà nó sẽ dùng luôn dữ liệu hiện có)

  2. Xóa thư mục C:\TEM10\ tại cả máy chủ và máy con (Đây là thư mục nháp, không có dữ liệu nào của bạn trong đó cả)

  3. Mở chạy chương trình và nhập lại mã bản quyền (nếu cần).

  4. Chọn từng năm và thực hiện chức năng <Công cụ trợ giúp>/<Kiểm tra và sửa lỗi dữ liệu>. Nếu bản 10.x thì thực hiện cho từng nguồn dữ liệu.

  5. Đến niên độ (năm) đang làm việc cuối cùng, mở chức năng <Nhập chứng từ phát sinh> / <F7- Các lệnh khác...> / <g.Chỉnh sửa danh sách trong thư viện ...>, bấm thực hiện <Cập nhật lại danh sách họ tên, đơn vị đã phát sinh trong năm>. Nếu bản 10.x thì thực hiện cho từng nguồn dữ liệu.

  6. Bạn hãy đọc kỹ mục Những bổ sung sửa đổi đến phiên bản hiện hành để biết những chức năng có thay đổi so với phiên bản cũ mình đang dùng. Mở chương trình vào từng chức năng đó để biết rõ nó thay đổi bổ sung những gì, để biết cách sử dụng.

Tải tập tin cài đặt, bản làm lại, có gói sẵn thông tin bản quyền của khách dùng cũ (theo thông tin DN của lần khách cập nhật sau cùng), có tác dụng là khi cài đặt lại KTVN thì chỉ cần nhập mã bản quyền 12 số 0 cũng kích hoạt lại bản quyền cũ :   CaidatKTVN 105 & DN5 (build 2).zip 

Phiên bản 9.09+ :

Tải tập tin cài đặt : CaidatKTVN909+.zip

Lưu ý : phiên bản này khá cũ, từ 2008, hầu hết các trình quét virus ngày nay đều nhận lầm là chương trình nhiễm virus. Nếu bạn vẫn còn dùng phiên bản đời cũ này thì bạn cần thành thạo công nghệ máy tính (người sành điệu mới chơi đồ cổ).

http://www.ktvn.com.vn