BẢNG GIÁ NÂNG CẤP TỪ PHIÊN BẢN CŨ (10.0 - 10.5 & DN.1 - DN.5)


 

Nâng cấp lên Phiên Bản KTVN 10.8

(Áp dụng cho các phiên bản cũ :  từ 10.0 đến 10.5)

Nâng cấp lên Phiên Bản KTVN DN.8

(Áp dụng cho các phiên bản cũ : từ DN.1 đến DN.5)

Nâng cấp được hiểu là :

Nâng cấp từ phiên bản 10.x cũ lên phiên bản 10.8 cho đúng máy tính cũ (căn cứ theo số sê-ri đĩa cứng cũ) đã có bản quyền, theo đúng hình thức sử dụng cũ (đơn lẻ, mạng LAN).

 

Mốc để tính thời gian đã sử dụng (để tính phí) :

 • Với bản quyền 10.x cũ mua mới, mua thêm : Tính từ thời điểm mua 10.x

 • Với bản quyền 10.x cũ nâng cấp từ 9.x có trả phí : Tính từ thời điểm nâng cấp 10.x

 • Với bản quyền 10.x cũ nâng cấp từ 9.x miễn phí : Tính từ thời điểm mua 9.x

Các phát sinh không thuộc 3 trường hợp trên thì không tham gia vào tính mốc thời gian đã sử dụng, ví dụ : đổi hình thức sử dụng Đơn lẻ & Mạng LAN, v.v..

Nâng cấp được hiểu là :

Nâng cấp từ 01 bản quyền của phiên bản DN.x cũ lên phiên bản DN.8 (căn cứ theo thông tin bản quyền hiện dùng cuối cùng).

 

Mốc để tính thời gian đã sử dụng (để tính phí) :

 • Với bản quyền DN.x cũ mua mới : Tính từ thời điểm mua DN.x

 • Với bản quyền DN.x cũ nâng cấp từ 9.x có trả phí : Tính từ thời điểm nâng cấp DN.x

 

Các phát sinh không thuộc 2 trường hợp trên thì không tham gia vào tính mốc thời gian đã sử dụng, ví dụ : điều chỉnh thông tin bản quyền (đổi tên DN, tên giám đốc, MST), v.v..

Phí nâng cấp tính theo thời gian đã sử dụng (tính đến ngày thực hiện nâng cấp) :

 • Dưới 1 năm : Nâng cấp miễn phí

 • Từ 1 năm trở lên : Phí nâng cấp 1 bản quyền =  Số năm x 500.000 đ (Số năm tính tròn 12 tháng nhỏ xuống, vd : từ 12 đến 23 tháng là 1 năm, từ 24 đến 35 tháng tính là 2 năm, .v.v..)

Hướng dẫn cài đặt nâng cấp :

 • Bước 1 : Chép lưu trữ toàn bộ chương trình và dữ liệu cũ D:\KTVN10\  sang ổ đĩa khác (ví dụ C:\KTVN10\ hoặc E:\KTVN10\ ), việc này không bắt buộc, có 2 mục đích : 1/ Để bảo toàn dữ liệu cũ phòng hờ rủi bạn thao tác nhầm lẫn nào đó làm mất mát dữ liệu. 2/ Để có thể sử dụng độc lập Chương trình & Dữ liệu phiên bản cũ, bằng cách chạy KTVN.EXE trong thư mục đó. 

 • Bước 2 :  Thực hiện cài đặt phiên bản mới, chỉ cài đặt đè lên chứ không cần làm thêm gì khác. Sau khi cài đặt đè lên xong thì bạn sẽ có chương trình mới, sử dụng các dữ liệu cũ hiện có.

 • Bước 3 : Chạy chương trình mới, vào mục Đăng ký bản quyền sử dụng, in lại giấy đăng ký bản quyền (chọn nâng cấp và nhập lại giá phí nâng cấp), in ra sẽ có 2 trang, bạn thực hiện gửi giấy đăng ký và thanh toán theo hướng dẫn được ghi tại trang 2 (cũng giống như trước đây đã từng mua).

  (Nếu bạn bỏ qua không thực hiện bước 1 : Trong khi chờ hồi âm bản quyền mới, bạn có thể cài đặt lại phiên bản cũ để liên tục công việc của mình : cũng chỉ thực hiện 1 việc là cài phiên bản cũ đè lên và nhập lại bản quyền cũ. Có 1 lưu ý trong trường hợp này : cần nhập lại các khai báo ban đầu, hoặc chép file SVAR.DBF đã lưu trước đây trở về thư mục dữ liệu tương ứng - chép đè lên)

  Ghi chú :

  1- Khi mở chương trình mới dùng dữ liệu cũ (tùy phiên bản cũ) có thể có thông báo "dữ liệu bị thiếu cột" hoặc "sai cấu trúc", bạn chỉ chọn <Sửa> hoăc <Tiếp tục> và lần sau sẽ không còn thông báo này nữa.

  2- Chọn từng năm và thực hiện chức năng <Kiểm tra và sửa lỗi dữ liệu> để hoàn tất chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản cũ về phiên bản mới.  Lưu ý : đối với các năm cũ, do thực hiện theo chế độ tài khoản cũ hơn, sẽ có báo cáo kết quả kiểm tra là lỗi Danh Mục Tài khoản (thừa không có trong chế độ, thiếu cần khai báo thêm) thì bạn cứ giữ nguyên và bỏ qua không cần chỉnh sửa gì cả.

  3- Khi bạn muốn in lại quyết toán theo mẫu cũ của chế độ kế toán cũ thì bạn chạy phiên bản cũ (đã làm ở bước 1).

Hướng dẫn sửa đổi danh mục tài khoản theo chế độ mới :

 • KTVN 10.8 & DN.8 áp dụng chế độ kế toán Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay QĐ 15, áp dụng từ năm 2015) và Thông tư 133/2016/TT-BTC (thay QĐ 48, áp dụng từ năm 2017). Bạn chọn <năm làm việc> cần áp dụng chế độ mới, vào chức năng <Khai báo danh mục Tài khoản, Chi Tiết và Số Dư> thực hiện sửa đổi theo Hệ thống tài khoản mới (có thể nhấn F7-Các lệnh khác rồi chọn 4. In hệ thống tài khoản theo chế độ, để tra cứu danh mục tài khoản). Cách sửa như sau :

1/ TK nào là mới có, bổ sung : Thêm vào danh mục.

2/ TK nào không cho phép sử dụng nữa : Xóa bỏ khỏi danh mục.

3/ TK nào sửa lại mã TK : thực hiện 3 bước :

  - Bước 1 : Tại danh mục tài khoản, thêm mã TK mới vào danh mục tài khoản.

  - Bước 2 : Vào chứng từ phát sinh, chọn sửa các dòng phát sinh có mã TK cũ thành mã TK mới.

  - Bước 3 : Quay lại danh mục tài khoản, để xoá TK cũ.

 • Quá trình Thêm/Xóa/Sửa này có liên quan đến qui định mới về nội dung của từng TK, bạn căn cứ theo chế độ và thực tế số dư của mình để đặt lại số dư vào đúng TK tương ứng. Việc này chỉ cần thực hiện cho niên độ từ năm chế độ được áp dụng. Các niên độ cũ về trước đã quyết toán rồi thì không chỉnh sửa nữa. Dữ liệu của các năm cũ áp dụng theo chế độ kế toán cũ thì vẫn in ra các phần Chứng từ + Sổ Sách + Báo cáo như cũ, còn phần Quyết toán thì không khớp trong chương trình theo chế độ mới.

 • Ghi chú : Bảng KQKD, LCTT (cột Năm Trước) của năm bắt đầu áp dụng chế độ mới sẽ không khớp hết với báo cáo năm trước (vì có những chỉ tiêu có sự thay đổi tài khoản). Khi đó bạn tự nhập sửa lại trên báo cáo trước khi in.

 

Các trường hợp khác chưa nêu ở trên, nếu có : xin nhấn gửi email ghi rõ thông tin bản quyền trước đây để hướng dẫn cụ thể theo từng trường hợp.

 

 

 

Xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã sử dụng KTVN ! Cảm ơn các đồng nghiệp tham gia đóng góp cho chương trình !

internal