HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP (TỰ DO & MIỄN PHÍ) TỪ PHIÊN BẢN CŨ 10.6-10.7 & DN.6-DN.7

Từ Phiên bản 10.6, 10.7 lên 10.8, và từ Phiên bản DN.6, DN.7 lên DN.8


 

Hướng dẫn cài đặt nâng cấp :

Hướng dẫn sửa đổi danh mục tài khoản theo chế độ mới :

1/ TK nào là mới có, bổ sung : Thêm vào danh mục.

2/ TK nào không cho phép sử dụng nữa : Xóa bỏ khỏi danh mục.

3/ TK nào sửa lại mã TK : thực hiện 3 bước :

  - Bước 1 : Tại danh mục tài khoản, thêm mã TK mới vào danh mục tài khoản.

  - Bước 2 : Vào chứng từ phát sinh, chọn sửa các dòng phát sinh có mã TK cũ thành mã TK mới.

  - Bước 3 : Quay lại danh mục tài khoản, để xoá TK cũ.

 

 

 

 

Xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã sử dụng KTVN ! Cảm ơn các đồng nghiệp tham gia đóng góp cho chương trình !

internal