PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH, BẢNG GIÁ KTVN PHIÊN BẢN 10.x VÀ DN.x

Áp dụng từ tháng 12/2010. Các nội dung có thể được thay đổi theo thời gian và đăng lại tại địa chỉ này.


 

KTVN được phát hành từ năm 1996 đến nay với một cách thức duy nhất là "Để cho khách hàng tự do sao chép về tìm hiểu, tự cài đặt, tự sử dụng và tự bảo trì". Nếu bạn thấy mình hợp với cách thức này thì bạn tiếp tục tham khảo chương trình và đọc kỹ các vấn đề tiếp theo, tôi ít có điều kiện để "chăm sóc khách hàng" vì vậy bạn cần tự mình chủ động tìm hiểu kỹ chương trình ngay từ đầu, để sau này việc tự chăm sóc mình trở thành một việc đơn giản.

Bạn có thể sao chép chương trình từ địa chỉ http://www.ktvn.com.vn hoặc sao chép của người quen về tự cài đặt, xem tài liệu hướng dẫn sử dụng trong chương trình để sử dụng thử nghiệm tự do trong thời gian 3 tháng số liệu hoặc 1000 định khoản, sau thời gian này thì bạn vẫn sử dụng tiếp tục được, nhưng sẽ có cửa sổ nhắc đang chạy chế độ chạy miễn phí.

Việc cho phép sử dụng thử tự do này nhằm mục đích để người dùng có thể sử dụng thực tế, hiểu rõ về chương trình trước khi đăng ký mua bản quyền sử dụng. Sau khi đăng ký bản quyền thì bạn vẫn sử dụng tiếp được dữ liệu của giai đoạn dùng thử.

Để đăng ký mua bản quyền sử dụng : bạn chạy chương trình, vào mục “Đăng ký bản quyền sử dụng” và thực hiện theo các hướng dẫn chi tiết trong đó. Khi in ra giấy đăng ký và cung cấp bản quyền sử dụng sẽ có bản hướng dẫn phương thức giao dịch mua bán cụ thể kèm theo.

 

KHI ĐĂNG KÝ MUA BẢN QUYỀN SỬ DỤNG CŨNG CÓ NGHĨA LÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ HIỂU VÀ ĐỒNG Ý NHỮNG NỘI DUNG SAU ĐÂY:

So sánh

Phiên bản 10.8 -Bản quyền sử dụng cấp theo từng đĩa cứng

(Phiên bản cũ từ 10.0 - 10.7 có tên là : Hạch toán cho nhiều doanh nghiệp)

Phiên bản DN.8 -Bản quyền sử dụng cấp theo từng doanh nghiệp

(Phiên bản cũ từ DN.1 - DN.7 có tên là : Hạch toán cho một doanh nghiệp)

Bản quyền sử dụng

Căn cứ để xác định một (01) bản quyền sử dụng là : Tên doanh nghiệp + Số seri đĩa cứng chính của máy tính.

 • Mỗi đĩa cứng có một số sê-ri do hãng sản xuất ghi cố định trong vi mạch đĩa. Khi khách hàng đăng ký 01 bản quyền sử dụng thì chúng tôi sẽ căn cứ theo số sê-ri này (đã in trong bảng đăng ký và cung cấp bản quyền sử dụng) để cung cấp 01 mã cài đặt quyền sử dụng theo đúng đĩa cứng đó.  Nếu máy tính có lắp đặt nhiều đĩa cứng thì chỉ xác định bản quyền theo đĩa cứng số 1 (Disk 0) lắp đặt bên trong máy tính.  

 • Khách hàng hiểu và đồng ý rằng : số sê-ri của đĩa cứng là cố định, không thay đổi hoặc bị mất vì bất kỳ lý do gì trừ khi đĩa cứng bị lỗi hoặc hư hỏng. Nếu đĩa cứng bị lỗi hoặc hư hỏng thì bản quyền sử dụng của khách hàng theo đĩa cứng đó cũng chấm dứt.

Căn cứ để xác định một (01) bản quyền sử dụng là : Tên doanh nghiệp + Mã số thuế + Họ tên Giám Đốc.

 • Các thông tin trên là cố định, do khách hàng điền sẵn tại bản đăng ký và cung cấp bản quyền, sau khi khách hàng ký và đóng dấu thì sẽ là căn cứ duy nhất để cung cấp 01 bản quyền sử dụng tương ứng. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về các thông tin mình đã đăng ký và không được chỉnh sửa lại sau khi đã được cung cấp bản quyền sử dụng. Các thông tin trên được in tại hầu hết các báo biểu của chương trình.

 • Bản quyền sử dụng không phân biệt theo seri đĩa cứng, có thể cài đặt vào bất kỳ máy tính nào theo chính xác các thông tin đã đăng ký. Ví dụ, khách hàng có thể cài đặt vào máy để bản và đồng thời cài đặt vào máy tính máy xách tay để mang đi đâu đó cho tiện.

Sử dụng nhiều <Nguồn dữ liệu>

 • Có thể mở thêm các nguồn dữ liệu khác để hạch toán riêng biệt.

 • Các nguồn dữ liệu mở thêm được phép điền thông tin doanh nghiệp khác để dùng cho doanh nghiệp khác.

 • Có thể mở thêm các nguồn dữ liệu khác để hạch toán riêng biệt.

 • Các nguồn dữ liệu mở thêm được chỉ được điền thông tin doanh nghiệp đã có bản quyền để dùng cho doanh nghiệp đó.

Giá bán

 • Chạy trên máy đơn : 4.000.000 đ / 1 bản quyền (được sử dụng cố định trên một (01) máy tính có số seri đĩa cứng như đăng ký).

 • Chạy trên máy mạng : 5.000.000 đ / 1 bản quyền (được sử dụng cố định trên một (01) máy tính có số seri đĩa cứng như đăng ký, và được phép share trong mạng LAN cho các máy con truy cập sử dụng đồng thời).

 • Chỉ có 1 mức giá :  5.000.000 đ / 1 bản quyền : có thể chạy trên máy đơn hoặc máy mạng LAN (share trong mạng LAN cho các máy con truy cập sử dụng đồng thời).

 • Có thể mua nhiều bản quyền (mỗi DN mua 1 bản quyền) để hạch toán riêng trong các nguồn dữ liệu khác nhau trong cùng một chương trình.

Hỗ trợ về sau này khi khách hàng có sự thay đổi các thông tin liên quan đến bản quyền sử dụng.

 • Nếu khách hàng cần mua thêm bản quyền sử dụng theo một đĩa cứng khác vì bất kỳ lý do nào (hư hỏng, thay mới, .v.v..) thì có thể mua bản quyền khác với giá là 100% giá bán ghi trên. Qui định này không bị ảnh hưởng bởi việc hư hỏng thay đổi đĩa cứng của khách hàng là trong hay ngoài thời gian bảo hành của khách hàng với nơi bán thiết bị đĩa cứng.

 • Xem thêm tại phần Lưu ý (*) ở dưới.

 • Nếu khách hàng cần thay đổi Tên DN, MST, Họ tên GĐ : sẽ trả phí để đổi lại bản quyền sử dụng khác với mức phí là 1.000.000đ cho mỗi lần thay đổi. Các giấy tờ cần có để thực hiện là : Giấy đăng ký và cung cấp bản quyền cũ  + Giấy tờ của cơ quan chức năng để chứng minh về sự chuyển đổi + Giấy đăng ký và cung cấp bản quyền mới để đổi lại.

 • Nếu có sự thay đổi cả 3 thông tin trên thì sẽ được xem như một khách hàng mới.

Các hỗ trợ trên không phải là trách nhiệm bắt buộc, vì qui định hỗ trợ này là không xác định giới hạn thời gian, cho nên :

 • Nếu tại thời điểm khách hàng cần hỗ trợ mà chúng tôi còn đang bán sản phẩm này thì khách hàng sẽ được hỗ trợ. Nếu chúng tôi đã ngưng bán sản phẩm này thì việc hỗ trợ trên mặc nhiên được chấm dứt.

 • Lưu ý (*) hỗ trợ với phiên bản 10.x :

  1. Khi sau này khách hàng cần mua bản quyền khác, nếu thời gian đó các công nghệ sản xuất thiết bị và đĩa cứng có sự thay đổi làm cho KTVN 10.x không còn tương thích để đọc được sêri đĩa cứng công nghệ mới của khách hàng, nếu vậy thì việc hỗ trợ bán thêm bản quyền khác sẽ không thực hiện được và cũng xem như được chấm dứt.

  2. Nếu khách hàng cần phải mua bản quyền khác vì các rủi ro như : mất mát, hư hỏng sớm, cháy nổ, ... trong khoảng thời gian 12 tháng, và khách hàng tự thấy cần chia sẻ rủi ro tài chính thì chúng tôi cũng sẵn lòng chia sẻ (1 lần), mức chia sẻ là giảm giá 50%. Xin khách hàng hãy gửi kèm theo một thư tay về việc cần hỗ trợ rủi ro thay thế bản quyền cũ - ghi rõ mã bản quyền cũ (có chữ ký và đóng dấu) cùng với bản đăng ký và cung cấp bản quyền mới theo giá chia sẻ.

Hai phiên bản 10.x và DN.x không có giá trị chuyển đổi bản quyền sử dụng cho nhau, không có giá trị nâng cấp cho nhau. Nếu khách hàng cần sử dụng cả 2 phiên bản thì sẽ mua riêng bản quyền sử dụng của từng phiên bản. Nếu bạn mua KTVN, tôi khuyên bạn chọn phiên bản DN.x vì sự ổn định lâu dài về bản quyền và không cần mua bản quyền khác khi hư hỏng đĩa cứng.

 

Ghi chú : phiên bản 10.8 & DN.8 bỏ hình thức miễn phí cho một số đối tượng của DN.x trước đây, vì phiên bản 10.8 & DN.8 đã bỏ hết các giới hạn về Số dòng + Chức năng khi sử dụng chưa có bản quyền, chỉ còn giữ lại thông báo nhắc đang chạy chế độ miễn phí và đóng dấu miễn phí trên biểu mẫu in ra giấy.

 

 

 

 

Xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã sử dụng KTVN ! Cảm ơn các đồng nghiệp tham gia đóng góp cho chương trình !

internal