Mở đầu

 

 

Xin chào các bạn đồng nghiệp !    

Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp kế toán, kiểm toán, thuế, tin học đã tham gia đóng góp cho KTVN từ những ngày đầu. Chân thành cảm ơn khách hàng từ khắp các tỉnh thành đã sử dụng KTVN. Đặc biệt cảm ơn khách hàng từ các vùng xa xôi ít có điều kiện về tin học, các anh chị cùng thế hệ đã sử dụng KTVN từ thời máy vi tính chưa phổ biến, đã giúp cho tôi có động lực để cải tiến phần mềm này và duy trì cho đến nay.

 

Tác giả : Phan Thanh Lâm – Cựu học sinh ĐH TCKT Hà Nội K.23.  ĐT : 0903.913278 - Email : tacgia@ktvn.com.vn - web : www.ktvn.com.vn

 

Tóm tắt qui trình sử dụng KTVN

Trình bày tóm tắt sau đây để giúp bạn hình dung được qui trình tổng quát hoạt động của KTVN. Qui trình sử dụng KTVN có thể khái quát thành 3 bước sau đây :
 

Bước 1- Khai báo các danh mục

Trước hết, bạn cần khai báo các danh mục trong chương trình, theo đúng trình tự dưới đây:

  1. Khai báo danh mục kho hàng (có thể sử dụng hoặc không cần)

  2. Khai báo danh mục tài khoản, tiểu khoản,

    Khai báo các tài khoản đồng bộ

    Khai báo các danh mục chi tiết 

  3. Khai báo danh mục vụ việc  (có thể sử dụng hoặc không cần)

  4. Khai báo các loại chứng từ kế toán

Bước 2- Nhập chứng từ phát sinh

Chứng từ phát sinh nhập vào sẽ được liên kết với danh mục mà bạn đã khai báo ở trên.

Chọn chức năng Nhập chứng từ phát sinh để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên nguyên tắc đơn thuần: có chứng từ phát sinh nào thì ghi chép nghiệp vụ phát đó 1 lần duy nhất. Đây là công việc duy nhất mà bạn phải làm hàng ngày, các công việc còn lại là do chương trình làm.

Khi đang nhập chứng từ phát sinh, bạn vẫn có thể khai báo bổ sung tại chỗ Danh mục chi tiết mới có thêm trong năm.

Khi đang nhập chứng từ phát sinh, bạn có thể xem và in ngay hệ thống chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, bảng kê chứng từ, chứng từ ghi sổ, hóa đơn,.v.v.. Bạn cũng có thể thực hiện ngay việc Tham khảo và tìm kiếm chứng từ...

Bước 3- Xem và in hệ thống báo cáo

Công việc của bạn chỉ còn "Nhấn nút" để xem báo cáo. KTVN sẽ căn cứ hệ thống các danh mụccác chứng từ phát sinh để tính toán toàn bộ hệ thống Chứng từ, Sổ sách, Báo cáo cho bất kỳ thời gian nào, chọn tính theo từng Ngày hoặc từng Tháng tùy bạn.

 

Qui ước chung :

Trong tài liệu này, các ký hiệu 10.xDN.x được hiểu là 10.8DN.8. Cách ghi ký hiệu này để bạn dễ liên hệ với các phiên bản 10 & DN cũ trước đây, nếu bạn đã dùng các phiên bản cũ.

 

N.M.A.D.Đ.P