x

x

 

Thiết lập cho Kaspersky

 

- Với máy đơn lẻ / hoặc máy chủ trong mạng LAN thì chọn thư mục C:\TEM10\ và D:\KTVN10\ và D:\KTVN10\ktvn.exe

- Với máy con (trạm) trong mạng LAN thì chọn thư mục C:\TEM10\ và K:\ và K:\ktvn.exe (K: là ổ đĩa đã Map Network Driver).

 

 

 

 

Mình là dân đời cũ vốn cũng có thiện cảm với nước Nga Xô Viết, vậy mà từ khi Kaspersky vào thị trường Việt Nam cứ nhè phần mềm của mình chọc phá, thế có tức không !

 

Đóng