x

x

 

Thiết lập cho Avast

 

 

 

 

Ghi chú :

- Với máy đơn lẻ / hoặc máy chủ trong mạng LAN thì chọn thư mục C:\TEM10\* và D:\KTVN10\*

- Với máy con (trạm) trong mạng LAN thì chọn thư mục C:\TEM10\* và K:\*  là toàn bộ ổ đĩa đã Map Network Driver.
 

Đóng